Sidste beboer

Studedriftens ophør: Da den vestjyske længdebane blev ført igennem i 1876 var studedrifternes tid forbi. Studedriverkroerne måtte opgive krodriften. Nogle forsvandt helt – andre blev drevet videre som almindelige landbrugsejendomme. I 1867, da Johannes Christian Mortensen købet Røde Kro, ophørte krovirksomheden her.

Frem til 1992, da hans barnebarn Johanne Mortensen, kom på plejehjem, blev Røde Kro drevet som landbrug. Johanne Mortensen flyttede på plejehjem i 1992. Hun var født på Røde Kro i 1902 og havde selv sans for gårdens historie. Hun var derfor glad for, at Ringkøbing Kommune og Velling Sogneforening gik sammen for at bevare Røde Kro’s indre og ydre særpræg, og skænkede sit hjem til formålet. I oktober 1992 stiftedes Den selvejende institution Røde Kro.

Bygningerne står i dag med møblerne som Johanne Mortensen brugte med i hendes tid på gården.

sidstebeboer