Historien

kokken1Fra slutningen af 1700 tallet og hundrede år frem var opdræt af stude en meget vigtig indtægtskilde for danske bønder. Store flokke af stude blev drevet ad de mange drivveje til markederne i Hamborg, Husum og Itzeho. Langs drivvejene skød der kroer op. Her kunne studedriverne holde hvil eller overnatte. Som regel var der tale om landbrugsejendomme, der havde krohold om biindtægt. Mange kroer var så små, at de kun kunne tilbyde kost og logi til to til tre drifter ad gangen. En sådan lille krogård var Røde Kro.

En af de vestjyske drivveje gik øst om Ringkøbing, langs fjorden gennem Velling sogn. Efter at have passeret Venner Å fortsatte den mod sydøst til Dejbjerg og videre derfra til broen over Skjern Å. I midten af 1800 tallet lå der 4 småkroer alene i Velling sogn, og de nabosogne, som drivvejen gik igennem, var også velforsynede med kroer.

Af dem alle er kun Røde Kro bevaret.

Studedriverne fulgte studeflokkene til fods. Til studene indrettede man særlige folde, der ofte var omgivet af jorddiger. Mange steder i det vestjyske landskab kan de stadig ses i terrænet. I nærheden af Røde Kro har der tidligere været 3 folde.