Frivillige

frivilligeStort set alt restaureringsarbejde foretages af frivillige fra egnen. Projektet har fra begyndelsen nydt godt af stor offentlig interesse og en usvækket lokal opbakning. Gården var meget forfalden, da den selvejende institution overtog den, og arbejdet er ikke afsluttet. Vi er dog nu så langt, at sammenstyrtede bygningsdele er genrejst, mure og tage er tætte.

Midlerne til restaurering skaffes dels gennem medlemsbidrag og gaver, dels gennem afholdelse af arrangementer på ejendommen. Stråtagene er lagt med betydelig støtte fra Ringkøbing Kommune, Sonning-Fonden, Lokale & Anlægsfonden samt Jyllands Postens Fund. Det er bestyrelsens hensigt at gøre Røde Kro til en kulturhistorisk seværdighed, hvor besøgende kan få et indblik i vestjysk bondeliv gennem de sidste par hundrede år.

Både Ringkøbing Museum, Ringkøbing Kommune og udefra kommende eksperter har bistået projektet med råd og vejledning. Det er meget vigtigt, at restaureringsarbejdet foregår med lempe, ellers risikerer man, at den enestående atmosfære på Røde Kro helt forsvinder. Bestyrelsen har derfor valgt så vidt muligt at udbedre og istandsætte det bestående, i stedet for at rekonstruere og “føre tilbage”. De besøgende vil derfor opleve gården som et vedkommende stykke kulturhistorie og ikke som en kulisse af noget “der var engang”. De mange generationers indvirkning på bygningerne og deres indretning bliver derved meget nærværende.